Αυτοκινήτων

JD Edwards για τον κλάδο των αυτοκινήτων

Κατοχύρωση, άμεσος ανταγωνισμός, αλλαγή πελατειακών απαιτήσεων, είναι μερικές από τις απαιτήσεις που παγιώνουν τη σημερινή βιομηχανία των αυτοκινήτων.

Είτε είστε ένας κατασκευαστής αυτοκινήτων, προμηθευτής ή μια δέσμια οικονομική επιχείρηση η λύση μας για τον κλάδο αυτοκινήτων, παρέχει ένα καινούργιο σύνολο από λύσεις εξειδικευμένες που βοηθούν να αντικρούσεις αυτές τις προκλήσεις – ενώ καθιστούν ικανή τη συνεχή βελτίωση και κερδοφορία σε ολόκληρη την επιχείρηση.

Μόνο η λύση μας προσφέρει ένα μοντέλο ενοποιημένης μορφής πληροφοριών το οποίο συγχρονίζει τις διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο προμήθειας και δεδομένων απαιτήσεων σε όλη την εταιρεία.

Οι εφαρμογές της λύσης που παρέχουμε καθιστούν ικανή τη συλλογή, ανάλυση και ανταπόκριση των απαιτήσεων των πελατών σε πραγματικό χρόνο.

Χτίζεις το πιο ακριβές και υψηλής ποιότητας μίγμα προϊόντος στο χαμηλότερο δυνατό κόστος και διευκολύνεις έγκαιρα την εκπλήρωση συμφωνιών με τα πιο δυνατά, αξιόπιστα και οικονομικά εργαλεία για οχήματα και ανταλλακτικά, όπως είναι η πρόβλεψη, η διανομή, οι συνεργατικές πωλήσεις και το πλάνο εργασιών, οι αδύναμες βιομηχανίες, αναλυτικά πελατών, οι μεταφορές και η διοίκηση οικοδομικών και ανθρωπίνων πόρων.