Καταναλωτικών Προϊόντων

Το JDEdwards EnterpriseOne για Καταναλωτικά Αγαθά

Η επέκταση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων, τα πολύπλοκα κανάλια διανομής με μοναδικές παροχές υπηρεσιών εξασφαλίζουν αυστηρούς κανονισμούς στην ανιχνευσημότητα και τις αναφορές.
 
Για την αντιμετώπιση όλων των επιχειρησιακών προκλήσεων το Oracle JDEdwards EnterpriseOne για καταναλωτικά προϊόντα δίνει ένα δυνατό συνδυασμό τεχνολογίας και κατανοητές επιχειρησιακές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης μιας λειτουργίας «κλειδί» ειδικά για την βιομηχανία των καταναλωτικών αγαθών.
 
Μόνο το Oracle JDEdwards EnterpriseOne προσφέρει ένα ενοποιημένο σύστημα δεδομένων για όλα τα προϊόντα, τους πελάτες και τις πληροφορίες έργων.
 
Δομημένο με την μεγαλύτερη ασφάλεια οδηγεί με ευπείθεια το σύστημα κατευθείαν στην βιομηχανική διαδικασία. Φέρνει το σωστό μίγμα από κερδοφόρα προϊόντα στην αγορά το συντομότερο δυνατό.
 
Τέλος με το JDEdwards EnterpriseOne για καταναλωτικά αγαθά σε συνδυασμό με την τεχνολογία Oracle JDEdwards EnterpriseOne επιταχύνεται η υλοποίηση, βελτιώνεται η απόδοση, ενισχύεται η υποστήριξη και αυξάνεται το ROI .