Κατασκευαστικές

Λύσεις για Κατασκευαστικές

Οι κατασκευαστικές και μηχανολογικές εταιρείες λειτουργούν σε ένα καινούργιο περιβάλλον, όπου προοδευτικά έργα – μέθοδοι παροχής όπως σχεδιάζω – χτίζω – λειτουργώ έχουν γίνει δεσπόζουσα επιχειρησιακή πρακτική.

Η παροχή νέων υπηρεσιών οδηγεί στην υψηλότερη βαθμίδα ανάπτυξης αλλά επίσης αυξάνει τις πολυπλοκότητες όσον αφορά τις στρατηγικές ελαχιστοποίησης ρίσκου των εταιρειών.

Με το σημερινό περιβάλλον και τους αυξανόμενους ρυθμούς μηνυμάτων και τις φουσκωμένες τιμές των υλικών, οι μηχανολογικές και κατασκευαστικές εταιρείες χρειάζονται μια λύση η οποία να δίνει στους μετόχους έγκαιρα και ακριβή επιχειρησιακά δεδομένα που χρειάζονται για την εξομάλυνση του ρίσκου.

Το JDEdwards EnterpriseOne παρέχει ολοκληρωμένες επιχειρησιακές λύσεις – συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών «κλειδιών» σχεδιασμένων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες μηχανολογικές και κατασκευαστικές εταιρείες με αποτέλεσμα να συναντά τις ανάγκες του σήμερα.

Μόνο το JDEdwards EnterpriseOne προσφέρει ένα ενοποιημένο μοντέλο δεδομένων το οποίο ενοποιεί δεδομένα σε όλο τον οργανισμό με αποτέλεσμα τη σύνταξη στοχευμένων προτάσεων, οι οποίες θα συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους μετόχους των έργων, θα επιβλέπουν και θα χειρίζονται την εκτέλεση του έργου, θα βελτιώνουν τον εξοπλισμό και θα μειώνουν την προμήθεια.

Με το JDEdwards EnterpriseOne η εταιρεία σας κερδίζει την αύξηση του ελέγχου όλων των σταδίων του κύκλου εργασιών επιτρέποντας έτσι τη μείωση του κόστους, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την χρησιμότητα των κύριων πηγών.

Διαχείριση Έργων

Στην σημερινή οικονομία η διαχείριση έργων δεν χαρακτηρίζεται πια σαν σταθερό κόστος. Οι επιχειρήσεις πιέζουν τα στελέχη των κατασκευαστικών να μειώσουν τον αντίκτυπο του κόστους εργασιών στην τελευταία γραμμή και να βελτιώσουν την διαχείριση χώρου σε όλη την επιχείρηση. Οι εταιρείες διαχείρισης έργων και οι επενδυτές πρέπει να βρουν νέους τρόπους για να αυξήσουν τις κρατήσεις των ενοίκων, να οργανώσουν τις ενέργειες τους και να ενδυναμώσουν τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους. Οι πωλητές λιανικής ψάχνουν για καινοτόμους τρόπους της διαχείρισης των τρεχόντων υποχρεώσεων και στρατηγικών σχεδίων για ανάπτυξη ενώ θα ελαχιστοποιήσουν τα έξοδα διαχείρισης των καταστημάτων. Είτε είσαι σε μία εταιρεία διαχείρισης έργων είτε διαχειρίζεσαι έργα για λογαριασμό της επιχείρησης σου, οι επιχειρήσεις που μπορούν αποτελεσματικά να διαχειρίζονται την εκμετάλλευση και το κόστος αυτών των παγίων περιμένουν να δρέψουν σημαντικά οφέλη στην τελική γραμμή. Μια ολοκληρωμένη, web – based, λύση η οποία ενισχύει από άκρη σε άκρη τον αυτοματισμό όλων των σημαντικών λειτουργιών σε ολόκληρο τον κύκλο της διαχείρισης έργων είναι η υποδομή για αποτελεσματική διοίκηση της διαχείρισης έργων.