Κλωστοϋφαντουργία

Κλωστοϋφαντουργία

Οι βιομηχανικοί κατασκευαστές αντιμετωπίζουν μεγάλη αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού η οποία μειώνει τα περιθώρια αγοράς πολλών προϊόντων.

Εντωμεταξύ οι πελάτες απαιτούν χαμηλότερες τιμές, υψηλότερη ποιότητα, νέες ιδιαιτερότητες και προσωποποιημένη παροχή υπηρεσιών.

Για να ανταποκριθούν σε αυτές τις αυξημένες απαιτήσεις και για να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς, οι κατασκευαστές πρέπει να μάθουν να δουλεύουν με συνέπεια. Με το να αναιρέσουμε τις αναποτελεσματικές πρακτικές – από το κατάστημα μέχρι το δίκτυο διανομής – μια αδύναμη επιχείρηση θα κάνει τη διαφορά.

Οι μικρές εταιρείες μπορούν να αποδώσουν καλύτερα, η γνώση των προμηθευτών βοηθάει στην εκβιομηχάνιση των προϊόντων – με χαμηλό κόστος.

Η πρόκληση είναι να γίνουν όλα αυτά ενώ παράλληλα συντηρούν – ή αυξάνουν – την ποιότητα.

Με την βιομηχανία να αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια στην τελική της γραμμή, οι τεχνολογικές λύσεις δημιουργούν αποτελέσματα, βελτιώνουν τη λειτουργία της επιχείρησης και αυξάνουν τη χρησιμότητα των υπαρχόντων επενδύσεων που είναι απαραίτητα για τη διαβίωση.

Το JDEdwards EnterpriseOne μπορεί να διαχειριστεί το κόστος ποιο αποτελεσματικά με τη χρήση ολοκληρωμένων επιχειρησιακών λύσεων, αυξάνοντας την απόδοση και κερδίζοντας καλύτερες επιδόσεις.