Λύσεις Ασφαλειών

Εφαρμογές ασφαλειών

Από το cross – selling και το up – selling στην ρυθμιστική συμμόρφωση, το JDEdwards EnterpriseOne για τις ασφάλειες βοηθάει να αντιμετωπιστούν όλες οι προκλήσεις της επιχείρησης με δυνατούς συνδυασμούς τεχνολογίας και ευκολόχρηστες και ολοκληρωμένες επιχειρησιακές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών «κλειδιά» ειδικά για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
 

Ενδυνάμωση της πελατειακής γνώσης για καλύτερα προσωποποιημένα αποτελέσματα

Σε ένα υψηλά ανταγωνιστικό περιβάλλον, πρέπει να αναγνωρίσεις τις ευκαιρίες πώλησης ( cross – selling ) και να ενεργήσεις αντίστοιχα όσο πιο γρήγορα γίνεται.
 
Αυτό περιλαμβάνει συνεπή πελατειακά δεδομένα μαζί με προσωποποιημένη προσέγγιση του κάθε πελάτη για κάθε δίκτυο και προϊόν.
 
Η λύση του JDEdwards EnterpriseOne “Διαχείριση Πελατειακών Δεδομένων” παρέχει μια μοναδική ολοκληρωμένη πηγή από την οποία οι εφαρμογές μπορούν να σκιαγραφούν με συνέπεια, επίκαιρες πληροφορίες για τους πελάτες.

Βελτίωση της απόδοσης, της αναφοράς (reporting) και της εταιρικής διοίκησης

Το JDEdwards EnterpriseOne παρέχει ένα συνδυασμό από οικονομικά, διαχείριση απόδοσης και εταιρικής διοίκησης λύσεις οι οποίες βοηθούν στην μετατροπή των ρυθμιστικών διαδικασιών σε επικερδείς ευκαιρίες.

Αυτό το μοναδικά ολοκληρωμένο μοντέλο, εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή διορατικότητα της επιχείρησης, όπως και άμεση αναφορά ( reporting ) ώστε να μπορέσει να δίνει αντιμετώπιση των απαιτήσεων.

Επίσης ο web – based προϋπολογισμός και τα οργανωτικά εργαλεία, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του άμεσου χρήματος εγγυώνται την ακρίβεια και την αξιοπιστία των δεδομένων στα οποία βασίζονται όλες οι πελατειακές και οικονομικές αναλύσεις.