Λύσεις Ενέργειας

JD Edwards EnterpriseOne για εταιρείες Ενέργειας και Πετρελαίου

Η πολυπλοκότητα της παραγωγής πετρελαίου και ενέργειας καθώς και η διανομή μπορούν να καταλήξουν σε ένα ΙΤ σύστημα πολύπλοκο στην διαχείριση του.

Οι προκλήσεις μπορούν να ξεκινήσουν από την διαχείριση του πάγιου ενεργητικού και του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και την διαχείριση των παραγωγικών πηγών μέχρι και την παράδοση των προϊόντων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Τα πληροφοριακά συστήματα πρέπει να παρέχουν μια σταθερή πηγή για αυτούς ούτως ώστε να αντισταθμίζουν την τιμή και να μειώσουν το ποσοστό αστάθειας το οποίο επιδρά στην αγορά των εταιρειών παροχής ενέργειας.

Το Oracle JDEdwards EnterpriseOne δημιουργεί ένα εταιρικό σύστημα τροφοδοτούμενο από πληροφορίες για τις εταιρείες Ενέργειας και Πετρελαίου.

Το JDEdwards EnterpriseOne παρέχει λύσεις για διαχείριση παγίων, διαχείριση έργων, join – venture accounting, world – class financial, διαχείριση δικτύου διανομής και διαχείρισης πελατειακών σχέσεων.

Σαν αποτέλεσμα οι εταιρείες μπορούν να αντιδράσουν στο κόστος και την διαχείριση του κεφαλαίου ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις στις τιμές των προϊόντων ενέργειας, πετρελαιοειδών και των ραφιναρισμένων προϊόντων.