Λύσεις Υπηρεσιών

Σχεδιασμένο να προσφέρει άμεση και μακρόχρονη αξία.

Το JDEdwards EnterpriseOne προσφέρει το καλύτερο σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων.

Σου δίνει την δυνατότητα να διαλέξεις την τεχνολογία που χρειάζεσαι προσαρμοσμένη έτσι ώστε να καλύπτει τις πιο απαιτητικές προκλήσεις.

Αν θέλετε να βελτιώσετε το κεφάλαιο σας μπορείτε να ξεκινήσετε από εκεί.

Εάν θέλετε να σχεδιάσετε το στρατηγικό σας πλάνο μπορείτε να ξεκινήσετε από εκεί.

Εάν θέλετε να βελτιώσετε την ανταπόκριση του δικτύου διανομής σας μπορείτε να ξεκινήσετε από εκεί.

Μπορείτε να χτίσετε μια λύση βήμα-βήμα και να την υλοποιήσετε με όποια σειρά θέλετε καθώς η επιχείρησή σας μεγαλώνει και αλλάζει.

Επειδή θες αυτό που χρειάζεσαι όταν το χρειάζεσαι.

Το JDEdwards EnterpriseOne αποτελείται από διάφορες εφαρμογές.

Μπορείς να αποκτήσεις μόνο αυτές που χρειάζεσαι για την επιχείρησή σου τώρα και καθώς η επιχείρηση σου αλλάζει μπορείς να προσθέσεις καινούργιες εφαρμογές. Αυτό διευκολύνει το τμήμα ΙΤ γιατί τοποθετούν και συντηρούν μόνο εκείνες τις εφαρμογές που είναι σημαντικές για την επιχείρηση.

Διευκολύνει και τους υπαλλήλους γιατί μαθαίνουν μόνο τις εφαρμογές που χειρίζονται. Και τέλος έχει νόημα για την επιχείρηση γιατί αγοράζεις αυτό που χρειάζεσαι όταν το χρειάζεσαι.