Μεθοδολογία Υλοποίησης

Softecon Enterprise

Η Softecon Enterprise γνωρίζει καλά πόσο σημαντικό είναι μια εταιρεία να ανταποκρίνεται γρήγορα στις απαιτήσεις του πελάτη ούτως ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Ο κύριος στόχος μας είναι να παρέχουμε την καλύτερη επιχειρησιακή λύση σε χρόνο και σε χρήμα και για αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία εγκατάστασης (Oracle Unified Method OUM), παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στους πελάτες μας σε συνδυασμό με την καλύτερη αποταμίευση χρόνου. Το σχέδιο παρακάτω απεικονίζει τα στάδια της μεθοδολογίας υλοποίησης.