Τρόφιμα & Ποτά

Τρόφιμα & Ποτά

Το Oracle JD Edwards EnterpriseOne είναι ένα ολοκληρωμένο ERP σύστημα, το οποίο ενσωματώνει δυνατότητες εξειδικευμένες για τους παραγωγούς τροφίμων και ποτών.

Οι τρεις εφαρμογές  του –JD Edwards EnterpriseOne Διαχείριση Καλλιέργειας, JD Edwards EnterpriseOne Διαχείριση Τιμολόγησης και Πληρωμών Καλλιέργειας, και JD Edwards EnterpriseOne Διαχείριση Ανάμειξης- βοηθούν τους παραγωγούς  τροφίμων και ποτών, να διαχειρίζονται τις διαδικασίες και την παρασκευή των προϊόντων τους.

Οι εφαρμογές Oracle JD Edwards EnterpriseOne για την παραγωγή τροφίμων και ποτών, σας βοηθάνε να συγκεντρώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιχείρησή σας.  Η συλλογή στοιχείων μπορεί να ξεκινάει από μία συγκεκριμέμη γωνία ενός συγκεκριμένου χωραφιού όπου μια καλλιέργεια αναπτύσσεται.

Από εκεί, γίνεται συλλογή όλων των λεπτομερειών, που είναι δύσκολο να ανιχνευθούν στο τέλος  της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Έτσι, επιτυγχάνετε πλήρη διαφάνεια, ξεκινώντας από το χωράφι, διαπερνώντας τις  διαδικασίες  παρασκευής και καταλήγοντας στο αυτόνομο κατάστημα.

Τα αποτελέσματα είναι μεγαλύτερος έλεγχος των προϊόντων, καλύτερη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για τρόφιμα και ποτά, βελτιωμένες σχέσεις με τους προμηθευτές και αυξημένη αποδοτικότητα σε ολόκληρη την επιχείρηση.

Ενισχύστε την Ακεραιότητα του Εμπορικού Συστήματος σας με Πλήρη Ιχνηλασιμότητα

Η πλήρη ιχνηλασιμότητα,-πλήρη παρακολούθηση των δεδομένων για κάθε πλευρά του προϊόντος- είναι κρίσιμη για την επιτυχία της επιχείρησής σας.

Το JD Edwards EnterpriseOne Διαχείριση Καλλιέργειας και το JD Edwards EnterpriseOne Διαχείριση Ανάμειξης, σας επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα από τη ρίζα της εφοδιαστικής αλυσίδας.  Γνωρίζετε ακριβώς, τον τόπο όπου η καλλιέργεια αναπτύσσεται και ακριβώς πότε πρόσθετες ύλες, όπως φυτοφάρμακα και άλλα συστατικά, αγγίζουν κάποιο κομμάτι της παραγωγής.

Ένας τέτοιος λεπτομερής έλεγχος συμβάλει στο να ελαχιστοποιηθούν οι ανακλήσεις προΪόντων και κρατάει αυτές τις ανακλήσεις  κάτω από αυστηρό έλεγχο.

Παρέχετε Τιμολόγηση με ακρίβια και περισσότερο Εκτελέσιμα Συμβόλαια

Η πληροφόρηση είναι σημαντική στις καλές σχέσεις. Το JD Edwards EnterpriseOne Διαχείριση Τιμολόγησης και Πληρωμών Καλλιέργειας παρέχει λεπτομερή παρακολούθηση της συμμόρφωσης που αφορά τα συμβόλαια των καλλιεργητών, και δίνει πίνακες τιμών βάσει των συμβολαίων αυτών.

Οι τιμές καθορίζονται από την ποσότητα, την καλλιέργεια, την περιοχή, την ποιότητα, ή άλλους συμφωνημένους όρους. Οι εκπτώσεις γίνονται για τις απαραίτητες υπηρεσίες, όπως η ψύξη ή το πλύσιμο. Οι εκδηλώσεις παράδοσης, ενεργοποιούν τη διευθέτητση των πληρωμών, στους σωστούς καλλιεργητές και τρίτα μέρη, στο σωστό χρόνο.

Όλες οι διαδικασίες αυτές, συνδέονται με λογαριασμούς πληρωτέους, προμήθειες, και άλλα επιχειρησιακά συστήματα που μπορούν να δείξουν πως η επιλογή των προμηθευτών σας, επηρεάζει τη γραμμή παραγωγής σας.

Ενσωματώστε την Εφοδιαστική σας Αλυσίδα

Τα προϊόντα του Oracle JD Edwards EnterpriseOne, στηρίζονται σε μία ενοποιημένη, πλήρη δυνατοτήτων επιχειρησιακή αρχιτεκτονική, η οποία είναι χτισμένη σε μία ενιαία βάση δεδομένων. Εισάγετε την πληροφορία μία φορά και η πληροφορία διανέμεται απευθείας σε όλα τα κρίσιμα λειτουργικά συστήματα. Το αποτέλεσμα είναι μία εκδοχή δεδομένων  που σας βοηθάει να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις. Με το JD Edwards Enterprise One, μετατρέπετε τα πολύτιμα δεδομένα σας σε μία επένδυση, που σας αποδίδει μερίσματα ξανά και ξανά.