Υπηρεσίες

network

Υπηρεσίες Softecon Enterprise

Η Softecon Enterprise είναι ο προμηθευτής του Localization για την Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία. Το κέντρο υποστήριξης πελατών, λειτουργεί στην Αθήνα και είναι η επίσημη γραμμή για κάθε χρήση της Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Η Softecon Enterprise παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

  • Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Δικτύου
  • Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος, βάσης δεδομένων
  • Εγκατάσταση και υλοποίηση του JD Edwards EnterpriseOne
  • Διαμόρφωση Δικτύων
  • Τεχνική Εγκατάσταση και Εφαρμογή
  • Υλοποίηση το ERP συστήματος, βασισμένο στην μεθοδολογία της Oracle
  • Κέντρο υποστήριξης πελατών (Response Line). Με στόχο την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, Softecon Enterprise παρέχει Response Line 8.30 πμ. – 18:30 μμ., Δευτέρα έως Παρασκευή
  • Διαρκής Υποστήριξη – Custom Ανάπτυξη
  • Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Για υποστήριξη και επίλυση τεχνικών προβλημάτων, μπορείτε να καλέσετε στα παρακάτω τηλέφωνα: 

Ελλάδα & Κύπρος

Τηλ: +30 210 2117200

Μπορείτε επίσης να στείλετε e-mail στη διεύθυνση support@softecon.com