Φαρμακευτικές

Φαρμακευτική Βιομηχανία

Ανάμεσα στις εταιρείες που έχουν επιλεχθεί για ανάπτυξη στην Φαρμακευτική Βιομηχανία, λίγες κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τις κλινικές δοκιμές, και ακόμα λιγότερες συνεχίζουν για την δημιουργία νέων προϊόντων.

Με τόσο μεγάλο βαθμό ανταγωνισμού οι Φαρμακευτικές εταιρείες καθορίζουν τις εταιρικές τους δραστηριότητες έτσι ώστε να αυξήσουν την πιθανότητα της επιτυχίας τους.

Εν κατακλείδι είναι ζωτικής σημασίας να καινοτομήσουν γρηγορότερα, να μειώσουν το ποσοστό ρίσκου και να αυξήσουν την κερδοφορία τους.

Οι εταιρείες αυτού του κλάδου βρίσκονται κάτω από συνεχή πίεση να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους και να κάνουν την «Έρευνα και ανάπτυξη» ακόμα πιο αποδοτική. Συχνά αντιμετωπίζουν κύκλους στην διαδικασία της «Έρευνας και ανάπτυξης» που κρατάνε 7 με 10 χρόνια, καθώς το κόστος για κάθε καινούργιο φάρμακο πλησιάζει τα US $800 εκατομμύρια.

Επιπλέον το κόστος ξεπερνά κατά πολύ τα έσοδα από τα νέα προϊόντα. Τα τελευταία 10 χρόνια οι φαρμακευτικές ξοδεύουν στην «Έρευνα και ανάπτυξη» πάνω από 44% ενώ το ποσοστό των κερδοφόρων προϊόντων έχει μειωθεί κατά 25%.

Για να επιτύχεις στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων θα πρέπει να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών, θα πρέπει να εισαχθούν νέα προϊόντα στην αγορά, και να γίνει προσδιορισμός των πηγών με την μεγαλύτερη απόδοση.

Εφαρμογές του JD Edwards EnterpriseOne

Οι εφαρμογές του JDEdwards EnterpriseOne αναφορικά με την επιστήμη της φαρμακευτικής προσδιορίζουν πιθανές ευκαιρίες και βοηθούν στη δημιουργία των πιο υποσχόμενων συνδυασμών για τις ταχύτερες κλινικές εφαρμογές.

Βασισμένο σε ένα μοντέλο παροχής δεδομένων από μια και μόνο πηγή οι εφαρμογές του είναι ικανές στο να προβάλουν και να διαχειρίζονται διάφορες μορφές δομημένων και μη δομημένων δεδομένων (π.χ. κείμενα, φωτογραφίες, XML και χημικές ενώσεις) που βρίσκονται συνήθως στην ανάπτυξη φαρμακευτικών ερευνών.

Το σύστημα JDEdwards EnterpriseOne επιτρέπει στους αναλυτές μέσω ενός δυνατού αλγορίθμου να αναλύουν τα δεδομένα μέσα στην ίδια την βάση.

Το JDEdwards EnterpriseOne επίσης μπορεί να φανεί χρήσιμο στην γρηγορότερη εφαρμογή των πλάνων μέσω της δυνατότητας που δίνει στον ερευνητή να διαχειρίζεται δεδομένα διαφορετικής μορφής.

Επιπλέον το σύστημα επιταχύνει την ανάπτυξη ενός προϊόντος, αφού σου δίνει την δυνατότητα να έχεις μια οπτική εικόνα του προγράμματος συμπεριλαμβανομένων του κεφαλαίου επένδυσης, προβλέψεις, τη διαχείριση πηγών, διαχείριση αλλαγών και απόδοσης και πλήρης διαχείριση των εγγράφων.