Logistics – 3PL- Transportation

Transportation Management

Το Transportation Management δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες να διαχειρίζονται το δίκτυα μεταφορών τους σε παγκόσμια κλίμακα, ως προς τη ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας (εξερχόμενα έτοιμα προϊόντα, εισερχόμενες προμήθειες, εταιρικές αποστολές, επιστροφές), τον τρόπο μεταφοράς (οδική, αεροπορική, θαλάσσια και σιδηροδρομική) και τη γεωγραφική περιοχή (εθνική ή διεθνή μεταφορά).

Το Transportation Management παρέχει ταυτόχρονη υποστήριξη για πολλές γλώσσες, νομίσματα, μονάδες μέτρησης μεταφοράς και τιμολόγησης, γεωγραφικές ζώνες και επιχειρηματικές λειτουργίες που μπορεί να διαφέρουν ανά επιχειρηματική μονάδα και γεωγραφική περιοχή.

Ως αποτέλεσμα οι εταιρείες μπορούν να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις των παγκόσμιων δραστηριοτήτων τους ενώ αποκομίζουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα που παρέχει η ενιαία λύση διαχείρισης μεταφορών.

Με το Transportation Management, μπορείτε να παρέχετε πλήρη γκάμα υπηρεσιών, από διαχείριση μεταφορών μέχρι κορυφαίες παροχές logistics. Με μεγαλύτερη συνεργασία, καλύτερο έλεγχο του κόστους και αυξημένη αξιοπιστία, βελτιώνετε την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας του πελάτη σας.

Διαχείριση Προσφορών

Υποστηρίζει πλήρη διαχείριση προσφορών σε πελάτες, μέσα από τις οποίες οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν εξειδικευμένους τιμοκαταλόγους μεταφορών (on the spot προσφορές και συμβόλαια).

Οι τιμοκατάλογοι μεταφορών οδηγούν σε αυτόματη δημιουργία εντολών μεταφορών και υπολογισμό χρεώσεων για κάθε συνδυασμό αφετηρίας/προορισμού, incoterms, μεταφερόμενων ειδών (με κατηγοριοποιήσεις π.χ. ADR εμπορεύματα), ζώνες ταχυδρομικών κωδικών ανταποκριτών και χιλιομετρικής απόστασης.

Transportation Order Management

Ενοποίηση με τη διαχείριση των πωλήσεων (Sales order Management) και την αποθήκη (Warehouse Management) για σκοπούς διαχείρισης των απαιτήσεων παρακολούθησης όλου του κύκλου της μεταφοράς.

To Transportation Management δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται κεντρικά όλες τις χρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης και της υποστήριξης truckload, less-than-truckload, parcel, air, rail και ocean rates.

Το Oracle Transportation Management υποστηρίζει πλήρως “sell” side rating για εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες Logistics και μεταφορών.

Shipment Planning

Προγραμματίζει και εκτελεί τις αποστολές για μέγιστη λειτουργική αποδοτικότητα.

Παρέχει αυτοματοποιημένη υποστήριξη λήψης αποφάσεων για πλήρη σενάρια μεταφοράς από την πιο απλή και άμεση μεταφορά έως την πιο πολύπλοκη με πολλαπλά επίπεδα και πολλαπλούς τρόπους μεταφοράς.

H υποστήριξη λήψης αποφάσεων περιλαμβάνει λειτουργία για ελάχιστο κόστος μεταφοράς, επιλογή του είδους και του επίπεδου μεταφοράς, εφαρμογές για τη σειρά δρομολόγησης και βασικά προγράμματα μεταφορών (π.χ. ανάληψη υποχρεώσεων από το μεταφορέα).

Επιπλέον το Transportation Management παρέχει ισχυρή λειτουργικότητα για τη διαχείριση των έκτακτων περιστάσεων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης (π.χ. track planned vs. Actual, εκτροπή αποστολών, επιτάχυνση παράδοσης).

Αναφορές και έγγραφα

Το Transportation Management χρησιμοποιεί το Business Intelligence Publisher για να δημιουργήσει αναφορές και έγγραφα.

Παραδείγματα τυποποιημένων εγγράφων περιλαμβάνουν: τιμολόγιο, δελτίο αποστολής, Pick Slip, δελτίο παραλαβής, δελτίο εσωτερικής διακίνησης, δελτίο καταστροφής, CMR, AVIS.

Οι πελάτες μπορούν να τροποποιήσουν τις τυποποιημένες αναφορές και έγγραφα ή να δημιουργήσουν τα δικά τους χρησιμοποιώντας το Business Intelligence Publisher.

Έγγραφα που προέρχονται από εξωτερικά συστήματα μπορούν να γίνουν upload στο Transportation Management και να επισυναφτούν στην αντίστοιχη παραγγελία, αποστολή, κλπ.

Operational Planning

Οι Πελάτες μπορούν να θέσουν τους δικούς τους επιχειρηματικούς κανόνες και λογικές, σε συνδυασμό με ισχυρούς αλγορίθμους και μηχανές βελτιστοποίησης, για τη βελτιστοποίηση των αποστολώνβάση του κόστους, το επίπεδο υπηρεσιών και τη χρήση των παγίων.

Υποστηρίζονται επίσης σενάρια για μεταφορές με πολλαπλές στάσεις, με ενοποίηση παραγγελιών, συρραφή αξίας και κόστους, μεταφόρτωση και cross-docking.

Ασφαλής Συνεργασία (web based)

To Transportation Management όπως όλα τα Modules του JD Edwards λειτουργεί βασισμένο στο Internet και επιτρέπει με υψηλό επίπεδο ασφάλεια σε όλους τους εμπορικούς συνεργάτες- προμηθευτές, πελάτες, μεταφορείς, μεσίτες κ.τ.λ. δίνοντάς τους την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες και επιχειρηματικές λειτουργίες στο Transportation Management.

Για παράδειγμα οι προμηθευτές μπορούν να δρομολογήσουν τις παραγγελίες τους, οι μεταφορείς μπορούν να αποδεχτούν και να διαχειριστούν τις αποστολές τους και οι πελάτες μπορούν να δουν την κατάσταση των παραδόσεών τους.

Έλεγχος Χρεώσεων

Οι λειτουργίες διαχείρισης της πληρωμής ναύλου, των χρεώσεων και των απαιτήσεων του Transportation Management επιτρέπει στους παροχείς υπηρεσιών Logistics και στους μεταφορείς να διαχειρίζονται ταυτόχρονα την κερδοφορία και την εξυπηρέτηση πελάτη για τις παραγγελίες logistics. Επιπλέον επιτρέπει να ελέγχουν τις χρεώσεις των Agents.

Advanced Pricing

ΤοTransportation Management υποστηρίζει επίσης χρεώσεις πελάτη. Από την πιο απλή εσωτερική χρέωση μέχρι τα πιο σύνθετα markup μοντέλα, το Oracle Transportation Management παρέχει την πιο ολοκληρωμένη και ασφαλή χρέωσης που είναι διαθέσιμη.

Controls

Η πλήρη ορατότητα των αποστολών του Transportation Management επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειριστούν μια παραγγελία από τις προγραμματισμένες αποστολές μέχρι τη μετάβαση των φορτίων και τον τελικό διακανονισμό της μεταφοράς και των οικονομικών υποχρεώσεων.

Ενώ άλλες λύσεις μπορεί να έχουν υποστήριξη για ορισμένες οικονομικές λειτουργίες από την πλευρά του πωλητή, όπως προσφορές ή λογαριασμούς πληρωτέους, μόνο το Oracle Transportation Management υποστηρίζει την εν λόγω διπλή προοπτική σε όλη τη διαδικασία των logistics.

Μπορείτε να ενοποιήσετε λειτουργίες στις παραγγελίες πελατών για τον προγραμματισμό, την βελτιστοποίηση, την εκτέλεση και την πληρωμή ναύλου ενώ παράλληλα να διατηρείτε προσφορές, ορατότητα και διαδικασία χρεώσεων ανά πελάτη.

Profitability Analysis Transportation

Η ανάλυση κερδοφορίας που προσφέρει το Transportation management φτάνει μέχρι τα χαμηλότερα επίπεδα παρακολούθησης κέρδους-ζημιάς, τα οποία για τις περισσότερες εταιρείες του χώρου έχουν προσδιοριστεί ως ακολούθως: ταξίδι (φορτηγό), εντολή πελάτη για μεταφορά, πελάτης και είδος υπηρεσίας (π.χ. μεταφορά διεθνής και εσωτερική, ασφάλεια, collection κτλ).

Με βάση τις παραπάνω διαστάσεις ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αντλεί στη συνέχεια και ανάλυση κερδοφορίας σε διάφορα άλλα επίπεδα, όπως για παράδειγμα: Οδική,σιδηροδρομική,αεροπορική μεταφορά, μουσαμάς, ψυγεία, Incoterms, εισαγωγή – εξαγωγή, εσωτερικού – εξωτερικού, χώρα, ανταποκριτής

3PL Pricing

To Warehouse Management υποστηρίζει τιμοκαταλόγους υπηρεσιών logistics ανά πελάτη και ανά κατηγορία ειδών με πολλαπλούς τρόπους χρέωσης της ίδιας υπηρεσίας, σε όλες τις μονάδες μέτρησης και σε πολλαπλά νομίσματα.

Η τιμολόγηση γίνεται αναλυτικά ή συγκεντρωτικά για όποια χρονική περίοδο επιθυμεί ο χρήστης και για κάθε υπηρεσία υπάρχει διαθέσιμος ο τρόπος υπολογισμού της σε κάθε τιμολόγιο.

Οι τιμοκατάλογοι logistics παραμετροποιούνται εύκολα, ώστε να καλύψουν ακόμα και τα πιο εξειδικευμένα συμβόλαια. Ορισμένα παραδείγματα υπηρεσιών που καλύπτονται είναι: αποθήκευση, φορτοεκφόρτωση, handling (picking-packing), ανασυσκευασία, παραγωγή, ασφάλιση προϊόντων, ετικετοποίηση, απόδοση barcode, ζύγιση, παλετοποίηση, διάθεση παλέτας, έκδοση Δελτίου Αποστολής, RFID, εργατικά

Ολοκληρωμένο Σύστημα

Ολοκληρωμένη, On Line Διασύνδεση Transportation – 3PL

  • Εναπόθεση
  • Προσωρινή Αποθήκευση
  • Μεταφορά από- σε Inventory & Advanced WMS
  • Ολοκληρωμένη On Line διασύνδεση με λογαριασμούς Agents, Πελατών, Λογιστική, Profitability.