Softecon’s Development

Softecon’s Development

Εμείς στην Softecon Enterprise Ltd, προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις επιχειρηματικών εφαρμογών ,που επιτρέπουν στους πελάτες μας να αυτοματοποιούν τις εταιρικές διαδικασίες τους. Με 30 χρόνια εμπειρίας σε υλοποίηση λύσεων, σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους επιπλέον σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε εφαρμογές συμπληρωματικές του λογισμικού ERP που ανταποκρίνεται στις εξιδεικευμένες απαιτήσεις πολλών επιχειρήσεων.
Βοηθούμε έτσι τους πελάτες μας, να ικανοποιούν τις όποιες εξειδικευμένες επιχειρηματικές ανάγκες τους που δεν καλύπτονται από το έτοιμο λογισμικό ( Commercial Of Self-Applications ,COTS).
Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται από την Softecon μοιράζονται την ίδια εμφάνιση και αίσθηση (look & feel) με την εφαρμογή που συνεργάζονται και έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που προσφέρει η εμπορική εφαρμογή.